Jove Baix Penedès

logo-jbp-carbassaJove Baix Penedès és un projecte de polítiques de joventut a nivell comarcal, creat al 1994 pel Consell Comarcal del Baix Penedès en estreta col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, a iniciativa d’un grup de tècnics; implicant un treball en xarxa i mancomunat i el cofinançament entre tots els agents implicats.
L’any 1994 Jove Baix Penedès estava format pel Consell Comarcal del Baix Penedès i set municipis, i l’adhesió al projecte va anar augmentant fins que al 2005 ja van ser tots 14 municipis els adherits.
Jove Baix Penedès s’emmarca dins les set estratègies del Pla Nacional de Joventut a Catalunya, ja que realitza accions en tots els sentits sempre amb la finalitat d’aconseguir l’emancipació i la  participació del jove al seu municipi.
Jove Baix Penedès té la finalitat d’impulsar i donar suport a les polítiques de joventut dels municipis de la comarca, a la vegada que portar a terme accions destinades als joves amb perspectiva comarcal.

La principal finalitat del municipi adherit a Jove Baix Penedès és la d’oferir als seus joves  tot de serveis i activitats útils per a la seva realitat i necessitats, a més d’utilitzar els recursos que s’ofereixen per a què el municipi pugui tirar endavant les seves polítiques municipals; tot a partir del treball en xarxa.

Els objectius que es pretenen assolir són:
– Treballar en xarxa amb la resta de municipis de la comarca a nivell de joventut.
– Potenciar el treball de l’emancipació i la participació activa dels joves al municipi.

La metodologia es basa en el treball en xarxa entre l’Oficina Jove del Baix Penedès i les regidories de joventut dels municipis de la comarca, tant a nivell tècnic com polític; realitzant reunions de coordinació de forma periòdica, on es programen i s’avaluen les accions.

A partir del treball conjunt i en xarxa dels agents implicats a Jove Baix Penedès, es treballen polítiques de joventut en diferents àmbits, realitzant tot tipus d’accions.
El projecte és obert a tots els joves de la comarca, i cada municipi actua com a punt de contacte i pont per a poder dissenyar polítiques realistes i adequades a les necessitats juvenils.

Les accions que es realitzen són:
– Formació i ocupació: formació en el lleure, per a la recerca de feina, xerrades d’orientació acadèmica…
– Salut: exposicions de prevenció de riscos, dinamització als instituts sobre diferents temes…
– Cultura i oci: exposicions, activitats d’oci alternatiu, promoció dels grups de música de la comarca…
– Accions de difusió: des de l’Oficina Jove s’ofereixen tots els canals de difusió (e-jbp, ràdios locals, xarxes socials…) per donar a conèixer les accions que es fan a cada municipi pels joves i les pròpies de Jove Baix Penedès.