Dia mundial de la lluita contra la SIDA

Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, va ser l’any 1981 que es van detectar els primers casos i la via més probable de transmissió són les relacions sexuals quan no s’utilitzen mètodes de prevenció.

La Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida o SIDA, són un conjunt de símptomes i malalties adquirides a conseqüència del virus de la immunodeficiència humana (VIH) el qual ataca directament les defenses del cos i provoca que el sistema immunitari sigui feble per protegir-nos d’un gran nombre d’infeccions a les quals estem exposats permanentment.

Cal ser wad2016_posters_a3_es-1conscients que els símptomes no sempre són visibles fins que la malaltia es manifesta i en alguns casos poden passar anys o que fins i tot, no arribi a manifestar-se mai, però el risc de transmissió és el mateix. Hi ha 3 formes de  contagi, a través de la sang, de les relacions sexuals o de mare a fill durant l’embaràs o al part.

Per lluitar contra la SIDA es fan moltes campanyes de prevenció, però està en les nostres mans prendre mesures preventives i fer-nos controls de malalties de transmissió sexual per estar-ne segurs de no ser-ne portadors.

Als punts d’informació juvenil del Baix Penedès s’ofereix material informatiu i preventiu sobre la SIDA.