Nova convocatòria de l’Acredita’t

S’ha obert una nova convocatòria de l’Acredita’t, el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2017/18. El termini d’inscripció estarà obert fins el 15 de desembre.

L’Oficina Jove del Baix Penedès som un Punt d’Informació i Orientació de l’Acredita’t. Per tant, podeu venir a resoldre els dubtes o per demanar suport per fer la inscripció.

Les persones que acreditin les seves competències professional poden arribar a aconseguir un Certificat de Professionalitat expedit pel SOC, que en molts casos és o serà necessari per treballar en alguns sectors.

Els requisits per participar són:
– Tenir nacionalitat espanyola
– Tenir 20 anys complerts en el moment de fer la inscripció
– Poder acreditar experiència laboral o formació:
1. En el cas de l’experiència laboral s’han d’acreditar almenys 3 anys amb un mínim de               2000h,en els últims 10 anys
2. En el cas de formació almenys 300h, també en els últims 10 anys

Per sol·licitar la inscripció cal fer la sol·licitud, fins el 15 de desembre, i després es lliurarà la documentació. A continuació es farà la fase d’assessorament i després la d’avaluació; finalment, hi ha la fase d’acreditació i registre.

En el procediment cal justificar l’experiència laboral i la formació rebuda i per això, s’ha de lliurar l’Informe de Vida Laboral i certificats d’empresa on s’especifiqui la durada, períodes de temps i activitat desenvolupada, pel que fa a l’experiència laboral, i pel que fa a la formació, es pot justificar amb el certificat del centre, empresa o entitat que la ha impartit.

Per tenir més informació de la convocatòria cliqueu aquí i aquí

Anuncis

Formació en interculturalitat per a professionals que treballen en joventut

Des de l’Oficina Jove del Baix Penedès organitzem una jornada de formació destinada als professionals que treballen en joventut, des de qualsevol àmbit de treball, sobre interculturalitat. La finalitat de la formació és oferir un espai de reflexió sobre la situació intercultural dels joves de la comarca i així incorporar la mirada intercultural en les polítiques adreçades als joves.

La formació anirà a càrrec de les dues informadores juvenils de l’Oficina Jove del Baix Penedès, la tècnica en Immigració del Consell Comarcal del Baix Penedès i el dinamitzador juvenil del Casal Jove de Calafell. Aquests professionals van rebre una formació similar a càrrec de la Direcció General de Joventut i volen traspassar els coneixements i les reflexions a la resta de professionals de la joventut de la comarca, per així dissenyar polítiques de joventut que tinguin en compte la diversitat cultural.

La formació es farà el dimecres 22 de novembre al PIJ de Llorenç del Penedès, de 9:30 a 14h. Els professionals que hi vulguin participar s’han d’inscriure abans del 17 de novembre, enviant el full d’inscripció a l’Oficina Jove del Baix Penedès.

 

ButiZonaFarraJoveBP 2017

El dissabte 22 de juliol es realitzarà l’edició del 2017 de la ButiZonaFarraJoveBP, enguany a Sant Jaume dels Domenys, en el marc de la seva Festa Major.

Aquesta acció d’oci nocturn té la finalitat de fomentar els grups de música de la comarca i potenciar les entitats juvenils. L’actual edició és organitzada per l’Ajuntament de sant Jaume dels Domenys i Jove Baix Penedès, amb la col·laboració dels joves de la Comissió de festes i del grup de Gegants i gralles de Sant Jaume.

Tot plegat començarà a les 00:30h de la nit a la Pista de les Escoles amb el concert amb Fired on Friday (Baix Penedès), Doctor Prats (Terrassa) i Dj Batet (Sant Jaume).
També hi haurà les carpes de JBP, amb els jocs de prevenció de riscos del Festatenció! i el Joc de les parelles.
La barra anirà a càrrec del grup de Gegants i gralles de Sant Jaume, que també faran botifarrada.

Us hi esperem!!!!!!!!!!

Stiu17

Ja és aquí el recull d’activitats d’estiu del Baix Penedès: Stiu17! Amb els casals d’estiu, campus esportius i tallers!! A més, també trobareu les dates de les festes majors dels pobles de la comarca!

Consulta’l aquí i al teu servei Jove Baix Penedès!

 

Dia mundial sense tabac

El 31 de maig és el dia internacional sense tabac i es pretén que la població mundial aturi el seu consum durant almenys 24 hores. Així com també conscienciar als usuaris dels seus prejudicis, posar fi al comerç il·legal de productes de tabac, assessorar sobre com deixar de fumar de forma efectiva, entre altes.

El tabac, segons diversos estudis, causa molts morts en la actualitat (un 10% de la mortalitat mundial aproximadament) per això aquest dia pren una gran importància.Dia mundial sense tabac

Tampoc s’han d’oblidar les conseqüències que té una persona quan té un fumador al costat. Els anomenats fumadors passius que poden arribar a patir diverses malalties com ara càncer de pulmó o malalties cardíaques, entre altres.

 

Per tenir més informació sobre el tabac, les conseqüències del seu consum, perquè fumar o perquè no fumar, què en diuen i què és cert… consulta el web http://www.elpep.info/el-tabac/ i resoldràs molts dubtes!

content-t-secuencia

Saps què és el programa Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. Està encarat a joves d’entre 16 i 29 anys que no treballen ni estudien. Ofereix diverses oportunitats formatives i ocupacionals.

Pots trobar més informació al portal garantiajuvenil.gencat.cat, a l’Oficina Jove del Baix Penedès o trucant al 060.

GARANTIA JUVENIL OFEREIX TRES TIPUS DE CONTRACTES:

* Contracte per la formació i l’aprenentatge

Per tal de fer ús d’aquest contracte, has d’estar inscrit a garantia juvenil, desocupat i inscrit a l’Oficina de Treball.

* Contracte en pràctiques

El contracte té una durada d’entre 6 mesos i 2 anys; a jornada completa o parcial. Per tal d’accedir a aquest tipus de contracte, és necessari ser titulat universitari, de formació professional de grau mitjà o superior o equivalents.

* Contracte a temps parcial amb vinculació formativa

És necessari compatibilitzar la feina amb els estudis o justificar haver cursat una formació en els sis mesos previs al contracte per tal de fer ús d’aquest contracte. És un contracte indefinit o de duració determinada i la jornada a temps parcial, no superior al 75% de la corresponent a un treballador a temps complet. (més informació aquí i aquí)

GarantiaJuvenil

OFERTA FORMATIVA 2016-2017:

1. Joves per l’ocupació

* Joves entre 16 i 25 anys i menors de 30 en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

* Sense ESO

* Pràctiques formatives no laborals

* A Vendrell i Calafell

Per més informació pots consultar aquí.

 

2. As Crea Tech i Singular Talent 2.0

* Joves entre 18 i 29 anys

* Estudis Superiors (CFGS i/o Grau Universitari)

 

3. Projecte de Formació i Inserció laboral

* Joves entre 16 i 29 anys

* Centre cívic les roquetes

 

4. Start

* Joves entre 16 i 24 anys

* Sense ESO

 

5. Experiències professionals

* Joves entre 18 i 25 anys

* Amb CFGM, CFGS o Grau Universitari

* Contracte en pràctiques

Normativa d’activitats de lleure i esportives

Captura

Les activitats d’educació en el lleure i esportives en general, i en particular les que tenen lloc a l’estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen al creixement integral d’infants i joves, així com a la creació d’una societat més responsable i compromesa.

La normativa que les regula és el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure i esportives en les quals participen més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya.

normll1

Pel que fa a les activitats esportives, el Decret només afecta les activitats de vacances del perfil de colònies, casals i rutes, però que tenen un component esportiu important, és a dir: les estades/campus esportius, els casals esportius i les rutes esportives. No afecta, en canvi, les activitats esportives habituals i de durada anual d’escoles, clubs, consells esportius i federacions, ni els esdeveniments esportius.

Resumint, el decret regula les següents activitats:

 • Activitats d’educació en el lleure: casals de vacances, colònies, rutes, acampades, camps de treball
 • Activitats esportives: casals esportius, estades o campus esportius, rutes esportives

Aquesta normativa també especifica quines titulacions ha de tenir l’equip de dirigents, tant els monitors, directors com el personal de suport. I les ràtios que cal complir segons els menors participants. Les ràtios i les titulacions que defineix el decret estan especificades aquí.

La ràtio general és d’1 dirigent cada 10 participants o fracció, amb un mínim de dos dirigents. Si tots els participants són majors de 16 anys el mínim és d’1 dirigent. I si hi ha algun participant menor de 3 anys, la ràtio és d’1 dirigent cada 8 infants o fracció, amb un mínim de dos dirigents.

normll2

Si a l’activitat no hi ha participants menors de tres anys, cal que el 40% dels dirigents tinguin la titulació necessària, en el cas de ser entre 5 i 24 participants, i el responsable serà un monitor/a. Si el grup és de 25 participants o més, cal que el 60% dels dirigents siguin titulats i el responsable serà un director/a.

En el cas que hi hagi participants menors de 3 anys, cal que el 100% dels dirigents tinguin titulació, podent tenir la titulació d’educació en el lleure un 50% d’aquests; per la resta s’admet la titulació d’educació infantil.

Un altre aspecte important és la documentació que cal tenir a punt abans de començar l’activitat:

 • Programa de l’activitat, amb els objectius, calendari, horaris i planificació diària.
 • Autoritzacions signades de tots els participants menors d’edat.
 • Fitxa de salut signada dels participants menors d’edat, on constin possibles impediments físics o psíquics, malalties, medicació, dades actualitzades de l’estat de vacunació…
 • Llista ordenada amb els noms, adreces i telèfons de totes les persones assistents a l’activitat.
 • Targeta d’identificació sanitària dels participants.
 • Comprovants de les pòlisses d’assegurances (a la normativa especifica quines assegurances cal contractar, tant de responsabilitat civil com d’accident).
 • També cal tenir una còpia de la notificació i l’acreditació de les titulacions de l’equip dirigent.

Aquestes activitats han de ser notificades a la Direcció General de Joventut mitjançant un formulari de notificació electrònica, com a mínim set dies abans d’iniciar l’activitat. Si la notificació es fa presencial, cal fer-la com a mínim vint dies abans de l’inici de l’activitat.

Aquest formulari demana informació sobre l’ens que organitza; la persona responsable; les dates, horari i lloc; els dirigents de l’activitat i la titulació que tenen; el nombre i edat dels participants; i altres informacions d’interès.

Cal notificar les activitats que regula el decret i que tinguin una durada seguida de quatre dies o més consecutius, si no hi ha pernoctació; i també les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives.

Tant la normativa com la notificació tenen la voluntat de garantir unes activitats de qualitat i segures per a tots els participants.

Si teniu algun dubte sobre l’organització d’una activitat de lleure o esportiva podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina Jove del Baix Penedès (977157157) i amb la Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona (977920177).

Certificat de delictes de naturalesa sexual

Quan busquem feina en l’àmbit del lleure o quan la feina requereix treballar amb menors d’edat, ús demanaran el certificat de delictes de naturalesa sexual!!!

Què és aquest certificat?

Des de l’any 2015 les persones que treballen en contacte habitual amb menors tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu conforme no han comès cap delicte d’aquest tipus.

El pot sol·licitar qualsevol persona major d’edat. En cas de ser menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal. En el cas que la persona no tingui la nacionalitat espanyola, a part del certificat, n’ha d’aportar un del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

Com aconseguir-lo?

Aquest tràmit és gratuït i s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics!!

Per a fer el tràmit electrònicament hi ha diferents recursos:

 • DNI-electrònic: utilitzant un lector específic i amb unes claus vàlides i vigents.
 • Cl@ve PIN: és un sistema d’identificació electrònica basat en l’ús d’una clau escollida per l’usuari i un PIN comunicat a través d’SMS, que té una validesa limitada de 10 minuts. Per poder-lo utilitzar, cal haver-se registrat prèviament al sistema.
 • Cl@ve.Cl@ve permanent: és un sistema d’autenticació que es basa en usuari i contrasenya. Aquest sistema està pensat per a persones que necessiten accedir de forma freqüent als serveis electrònics de l’Administració. Per activar la contrasenya cal haver-se registrat prèviament.
 • Certificat electrònic: podeu consultar els tipus de certificats al web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Un cop disposeu d’un dels sistemes d’autenticació mencionats, ja podeu sol·licitar el certificat des de la Seu electrònica del Ministeri de Justícia, on el podreu generar al moment i actualitzat.

Per altra banda, si voleu fer el tràmit presencialment, el certificat no sempre s’entregarà al moment. Primer us heu de descarregar la sol·licitud i emplenar-la degudament, i presentar-vos a l’oficina del ministeri de justícia a Barcelona amb un document identificatiu vigent.

Per a més informació consulta a la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

Vols saber quins serveis t’oferim a la teva Oficina Jove Baix Penedès?


(la música és de Moises Pedrajas segon classificat del concurs “la cançó del Baix Penedès 2011”)

El dia de la informació juvenil a Europa

Saps què és aquest dia i quina importància té?

Aquest passat 17 d’abril va ser el dia de la informació juvenil a Europa, és un dia dedicat a reivindicar la importància d’ajudar als joves en el seu camí cap a l’emancipació i el seu ple desenvolupament com a ciutadans. Pretén, a més, donar a conèixer l’existència dels serveis d’informació per a joves.

Aquesta data ens ofereix l’oportunitat de reforçar els nostres lligams, compartir coneixements i donar a conèixer les nostres iniciatives.

Trobem vàries campanyes per tal de promocionar aquest dia i tot el que implica, però la més significativa seria la European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), que any rere any realitza activitats per conscienciar de la seva importància i la seva utilitat, podeu trobar més informació aquí.

Què són les oficines joves i els punts d’informació juvenil?

Les Oficines Joves o OJ són equipaments que posen a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés d’emancipació. Cada OJ coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil d’un determinat territori.

Els Punts d’Informació Juvenil o PIJ són, que com les OJ, equipaments juvenils que gestionen la informació per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells temes que interessen als joves (habitatge, treball, estudis, salut, oci…) i que poden ser presencials, mitjançant consulta telefònica o per correu electrònic. Cal destacar què és un servei personalitzat i totalment gratuït.

Actualment, la majoria dels municipis d’arreu de Catalunya disposen de PIJ, i es pretén ampliar aquest nombre considerablement, podeu trobar tots els PIJ i Oficines Joves actuals aquí.