SOS Guia de salut jove

Des de l’Oficina Jove del Baix Penedès us portem la guia de salut jove actualitzada, amb un recull d’adreces, telèfons i pàgines web perquè puguis realitzar les consultes que necessitis relacionades amb la salut…

Guia per a les associacions juvenils del Baix Penedès

Des de l’Oficina Jove del Baix Penedès us portem la nova Guia d’associacions juvenils del Baix Penedès per a orientar els joves que vulguin crear una associació, aquí trobareu els passos a seguir per crear una associació, que és una associació juvenil, qui pot pertànyer a una associació juvenil i la documentació necessària per crear i gestionar una associació, etc.

A més podeu anar al vostre Punt d’Informació Juvenil i a la Oficina Jove del Baix Penedès: us informarem i assessorarem!

Guia jove d’habitatge BP 2021

Des de l’Oficina Jove del Baix Penedès us portem la Guia Jove d’habitatge de la comarca actualitzada, amb la normativa vigent relativa al lloguer i a la compra/venda, impostos, subvencions i les promocions públiques d’habitatges. També podeu trobar la borsa comarcal d’habitatge i els contactes per poder-te informar sobre qualsevol dubte o qüestió…

i si encara tens dubtes contacta amb nosaltres!

Guia jove d’ocupació BP 2021

Des de l'Oficina Jove del Baix Penedès us portem la Guia Jove d'Ocupació del Baix Penedès actualitzada, on trobareu orientació i eines per la recerca de feina, l'oferta en formació ocupacional, la recerca de feina a l'estranger o com crear una empresa, a més dels recursos i contactes de la comarca.
I si encara tens dubtes, contacta amb nosaltres!

Guia d’ensenyament 2021/22

Des de l’Oficina Jove del Baix Penedès us portem la Guia d’ensenyament del Baix Penedès 2021/2022 actualitzada on trobareu informació del ensenyaments que s’imparteixen a la comarca del Baix Penedès: (ESO, BAT, Cicles Formatius, PFI- Proves d’accés a cicles, Universitats, Ensenyaments artístics, Centres de formació ocupacional i altres serveis municipals de la comarca…)


En aquesta guia també trobaràs els contactes necessaris per poder-te informar sobre qualsevol dubte o qüestió… i si encara tens dubtes contacta amb nosaltres!

Trading

Treballar poc i guanyar molt? No et deixis enredar! 

Forma’t i busca feina. 

Des de Jove Baix Penedès volem fer prevenció sobre el trading, una pràctica que consisteix en fer inversions a curt termini amb promeses de guanyar diners ràpid, fer cursets i portar amics per fer més diners; com per exemple amb les criptomonedes. 

La millor inversió és el teu futur!

Aquesta video ha sigut possible gràcies a la col·laboració de Radio l’Arboç i del taller de teatre de l’Espai Jove de Cunit. 

Guia de Mobilitat Internacional

Aquesta guia de Mobilitat Internacional està adreçada a totes les persones joves de la comarca, pensada per oferir tota la informació sobre ensenyaments, voluntariats, camps de treball i programes per estudiar i treballar a l’estranger.

La guia inclou informació bàsica sobre els passos a seguir en la teva tria, l’oferta internacional per a joves que volen una formació més experimental…

Des de l’Oficina Jove del Baix Penedès et fem aquesta proposta per acostar-te la informació i donar-te eines útils per pendre les teves decisions.

Recull d’activitats d’estiu del Baix Penedès 2021

Consulta les activitats d’estiu de la comarca al recull de l’Oficina Jove:

Xerrada virtual d’orientació acadèmica

Des de Jove Baix Penedès es proposa la realització de la xerrada virtual d’orientació acadèmica i professional «I després de l’ESO, què?», amb la finalitat que els pares i alumnes de 3r i 4t d’ESO coneguin totes les opcions formatives i laborals amb o sense graduat en ESO.

Aquesta xerrada està pensada com un espai de trobada on els joves i les seves famílies rebran orientació i informació acadèmica i professional.

Fins l’any passat, aquestes xerrades es realitzaven als instituts de referència dels municipis adherits a Jove Baix Penedès, però a causa de la situació provocada per la Covid19, enguany es planteja de fer-la en format virtual.

La xerrada es realitzarà el dimecres 3 de març a les 18h, a través de l’enllaç: https://bit.ly/3apNOUG

La ponència de les xerrades anirà a càrrec d’Educaweb (DEP Institut) i inclouen una exposició dels elements a tenir en compte per tal de fer una bona elecció d’estudis, com el coneixement d’un mateix (habilitats, personalitat, interessos professionals…) i els condicionants de l’elecció.

A continuació s’expliquen les alternatives de formació al finalitzar els estudis d’ESO, amb el Graduat o sense, és a dir, els itineraris de formació segons l’oferta vigent; tenint en compte les característiques principals de cada formació i les seves sortides.

També s’oferiran els contactes i les fonts d’informació de referència necessàries per a poder completar la informació.

A més, s’aportaran eines i elements de reflexió per tal que pares i alumnes comparteixin aquest moment important, que representa el punt de partida de la carrera acadèmica o professional.

Cal destacar que aquesta acció pretén millorar la transició dels joves de la comarca entre la formació i el treball, a més de voler implicar-hi les famílies, podent tenir la informació necessària, de manera que pugui repercutir en la projecció d’un futur engrescador i que contribueixi a reduir els alts índex de fracàs i abandó escolar fruit, massa sovint, d’eleccions poc reflexives, improvisades i condicionades.

La xerrada es complementa amb un seguiment per als joves i pares que ho sol·licitin i que consisteix en la possibilitat d’accedir a una consulta personalitzada al Servei d’assessorament i orientació acadèmica i laboral de l’Oficina Jove del Baix Penedès.

Convocatòria Acredita’t 2020

L’Acredita’t és un procediment per a reconèixer, avaluar i acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació.
Aquest procediment permet a les persones que el segueixen obtenir una certificació capitalitzable per a l’obtenció, segons correspongui, d’un certificat de professionalitat, d’un títol de formació professional o d’ambdós.
Més informació al web http://acreditat.gencat.cat/ca/

Aquest procediment es fa des de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i compta amb Punts d’informació i orientació arreu del territori, consulta’ls aquí.

A la comarca hi ha dos Punts d’informació i orientació de l’Acredita’t: a l’Oficina Jove del Baix Penedès (C/Àngel Guimerà, 17 del Vendrell, 977157157, baixpenedes@oficinajove.cat) i a l’Oficina de Treball del Vendrell (977 182 875, otg_vendrell.soc@gencat.cat)

Requisits de participació: (a data 31 d’agost de 2020)
• Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
◦ certificat de registre de ciutadania comunitària
◦ targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea
◦ autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor
• Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2 i 3
• Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació no formal, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.
Cal tenir, en els últims 10 anys (transcorreguts abans de l’1 de setembre de 2020):
◦ Per a unitats de competència de nivell 1: 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.
◦ Per a unitats de competència de nivell 2 i 3: 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

 

Aquesta nova convocatòria presenta 660 places distribuïdes en 27 àmbits professionals.
Unitats de competència convocades per àmbits professionals:

• Acció social (20 places):
◦ Mediació comunitària
◦ Dinamització comunitària
◦ Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes

• Accions d’inclusió (10 places)
◦ Inserció laboral de persones amb discapacitat

• Activitats auxiliars de magatzem (10 places)
◦ Activitats auxiliars de magatzem

• Activitats comercials (30 places)
◦ Activitats de venda

• Administració i finances (40 places)
◦ Assistència documental i de gestió en oficines i despatxos
◦ Administració de recursos humans
◦ Gestió comptable i auditoria
◦ Gestió financera

• Allotjament (10 places)
◦ Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

• Assistència a la direcció (30 places)
◦ Administració de recursos humans
◦ Assistència a la direcció
◦ Gestió financera
◦ Assistència documental i de gestió en oficines i despatxos

• Atenció a persones en situació de dependència (20 places)
◦ Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
◦ Atenció sociosanitària a persones en el domicili
◦ Gestió de trucades de teleassistència

• Biocides (50 places)
◦ Gestió de serveis per al control d’organismes nocius
◦ Serveis per al control de plagues

• Condicionament físic (50 places)
◦ Condicionament físic en grup amb suport musical
◦ Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent
◦ Fitness aquàtic i hidrocinèsia

• Confecció de pàgines web (10 places)
◦ Confecció i publicació de pàgines web

• Cuina i gastronomia (30 places)
◦ Cuina

• Documentació i administració sanitàries (30 places)
◦ Documentació sanitària
◦ Assistència documental i de gestió en oficines i despatxos

• Emergències sanitàries (25 places)
◦ Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes
◦ Trasllat sanitari

• Ensenyament i animació socioesportiva (10 places)
◦ Animació fisicoesportiva i recreativa
◦ Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
◦ Condicionament físic en grup amb suport musical

• Gestió de vendes i espais comercials (30 places)
◦ Gestió comercial de vendes
◦ Implantació i animació d’espais comercials
◦ Organització i gestió de magatzems

• Guia en el medi natural i de temps lliure (20 places)
◦ Guia per itineraris de muntanya mitjans i muntanya baixa
◦ Guia per itineraris en bicicleta
◦ Guia per itineraris eqüestres en el medi natural

• Guia, informació i assistència turístiques (30 places)
◦ Guia de turistes i visitants
◦ Promoció turística local i informació al visitant

• Higiene bucodental (40 places)
◦ Higiene bucodental

• Instal·lacions elèctriques i automàtiques (25 places)
◦ Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis
◦ Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
◦ Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
◦ Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

• Ioga (30 places)
◦ Instrucció en ioga

• Jardineria (20 places)
◦ Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
◦ Producció de llavors i plantes en vivers

• Lleure (10 places)
◦ Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu, infantil i juvenil
◦ Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu, infantil i juvenil

• Neteja (10 places)
◦ Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
◦ Treball domèstic

• Planta química (25 places)
◦ Operacions bàsiques en planta química

• Salvament i socorrisme (30 places)
◦ Socorrisme en espais aquàtics naturals
◦ Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

• Sistemes microinformàtics i xarxes (15 places)
◦ Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
◦ Operació de sistemes informàtics
◦ Operació de xarxes departamentals
◦ Sistemes microinformàtics

 

Calendari del procediment d’acreditació de competències professionals:

• Període de presentació de la sol·licitud de preinscripció (telemàtic): de l’1 al 28 de setembre de 2020.
• Termini d’enviament de la documentació justificativa al centre seleccionat en primera opció: del 3 al 30 de setembre de 2020. Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.
• Publicació dels resultats provisionals d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 10 de novembre de 2020.
• Termini de reclamacions: deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.
• Publicació dels resultats definitius d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 17 de desembre.